МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 1)

Official project newsletter (January 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 2)

Official project newsletter (April 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (May special edition)

Special project newsletter (May 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 3)

Official project newsletter (July 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (August special edition)

Special project newsletter (August 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 4)

Official project newsletter (December 2020)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 5)

Official project newsletter (May 2021)

Logopit_1576356145501.png

EmpoweRARE newsletter (Issue 6)

Official project newsletter (June 2021)