МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE2021

unnamed (1).jpg
Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE2021

Видео: https://youtu.be/rpHQ8NetnvM
Презентация на БХА: Свалете от тук

Logopit_1649253598892.jpg
Информационна брошура по проекта

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1649253598892.jpg

Прессъобщение от 01.09.2021 на БХА

Прессъобщение на БХА към медиите информиращо за продължаването на проект EmpoweRARE

Logopit_1649253598892.jpg

Прессъобщение от 02.09.2021 на БХА

Прессъобщение на БХА към медиите информиращо за затрудненията пред които са изправени хората с редки болести по време на COVID-19 кризата

Logopit_1649253598892.jpg

EmpoweRARE2021 бюлетин (Брой 1)

Официален проектен бюлетин (Септември - Декември 2021)

БЮЛЕТИНИ

Бюлетини на проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 1)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Януари 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 2)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Април 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Май - Сп. издание)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 3)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юли 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Август - Сп. издание)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Август 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 4)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Декември 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 5)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2021)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 6)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юни 2021)

МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE2021

DSC03214.JPG

Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE

Видео:  http://www.bta.bg/en/video/show/id/0_durzd2wi/
Прес-съобщение на БХА: Свалете тук

Logopit_1576356145501.png

Проектна информационна брошура

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1576356145501.png

Превод на отворено писмо на EURORDIS

Превод на отвореното писмо на EURORDIS касаещо препоръките за терапия на пациенти с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Писмо до Министъра на Здравеопазването от БХА

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването с препоръки за изготвяне на Ръководство за лечение на пациенти с редки болести заразени с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Презентация на партньор по проекта FRAMBU

Презентация представяща дейността на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Видео презентация на FRAMBU

Видео презентация на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Становище на Българска Хънтингтън Асоциация относно Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

.

Logopit_1576356145501.png

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването

Отворено писмо, изразяващо официалната позиция на Българска Хънтингтън Асоциация относно спешността на предоставянето на ваксини срещу COVID-19 на хора с редки заболявания в България

Logopit_1576356145501.png

Отговор на отворено писмо от МЗ

Официален отговор на отвореното писмо на Главния държавен здравен инспектор

Logopit_1576356145501.png

Становище на БХА

Становище на Българска Хънтингтън Асоциация относно Проект на Постановление за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания 

Logopit_1576356145501.png

Молба БХА - Наредба №10/01.09.2016

Молба за актуализиране на списъка на хроничните заболявания от по чл.95, ал.3, от Наредба №10/01.09.2016 на МОН за организация на дейностите в училищното образование