МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

DSC03214.JPG

Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE

Видео: http://www.bta.bg/en/video/show/id/0_durzd2wi/

Прес-съобщение на БХА: Свалете от тук

Logopit_1576356145501.png

Проектна информационна брошура

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1576356145501.png

Превод на отворено писмо на EURORDIS

Превод на отвореното писмо на EURORDIS касаещо препоръките за терапия на пациенти с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Писмо до Министъра на Здравеопазването от БХА

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването с препоръки за изготвяне на Ръководство за лечение на пациенти с редки болести заразени с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Презентация на партньор по проекта FRAMBU

Презентация представяща дейността на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Видео презентация на FRAMBU

Видео презентация на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Становище на Българска Хънтингтън Асоциация относно Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026).

Становище на БХА с официалната позиция относно Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.